Skip To Content

Uygunluk beyanı

Araçlarımız, 1999/5 / AB veya 2014/53 / AB sayılı direktif uyarınca radyo dalgaları gönderen ve / veya alan sistemler içermektedir.