Skip To Content
Haklarınız

Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Opel Türkiye’ye başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz,

 

  • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • Açık rızaya dayalı işleme halinde her zaman, 6698 sayılı Kanun ile öngörülen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenme halinde işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen, musteri.iliskileri.tr@opel.com adresine eposta gönderiniz.

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Opel Türkiye tarafından her zaman güncellenebilir. (örn. Adres değişikliği)

 

Onayınızı geri çekme hakkı 

Onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekmek için musteri.iliskileri.tr@opel.com adresine eposta gönderiniz.